ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ…”

1. ΔΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ