Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: “Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της διαχείρισης και της παρακολούθησης της Πράξης” στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης «Φεστιβάλ Επταπυργίου, Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Όπερα για Παιδιά» (κωδικός ΟΠΣ 6004245) η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027

 

Το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Προκηρρύσει δημόσιο διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: “Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της διαχείρισης και της παρακολούθησης της Πράξης” στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης «Φεστιβάλ Επταπυργίου, Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Όπερα για Παιδιά» (κωδικός ΟΠΣ 6004245) η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση

 

 

 

logo espa small