ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 2ΗΜΕΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

2ΗΜΕΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού ΠΚΜ/Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ

Δελτίο Τύπου