ΥΛΙΚΟ “ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ” “ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ”

Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Δελτίο τύπου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ

Δελτίο Τύπου