ΥΛΙΚΟ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΑΜΗ

Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /Δελτίο Τύπου προς ενημέρωση του κοινού για την Ολοκλήρωση των τηλεφωνικών κρατήσεων /Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ /Δελτίο Τύπου Απόηχος από την εκδήλωση Η Μουσική της Ροτόντας

Δελτίο Τύπου
Δελτίο Τύπου προς ενημέρωση του κοινού για την Ολοκλήρωση των τηλεφωνικών κρατήσεων
Δελτίο Τύπου Απόηχος από την εκδήλωση Η Μουσική της Ροτόντας