ΟΜΙΛΙΑ “ΑΥΤΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ”

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΏΡΑ 19:00

Η Μεταμόρφωσις Συμβουλευτική Ανθρωπίνων Σχέσεων ΕΠΕ πραγματοποιεί Ομιλία με θέμα “Αυτοψυχολογία – Ο Σχεδιασμός του Παρόντος και του Μέλλοντος” του Θεοφάνη Μπούκα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ


Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας