202207_0033-1-1

Αννα Μυκωνίου: Επιθυμία μας είναι στο Κέντρο Πολιτισμού της ΠΚΜ, να δημιουργούμε γέφυρες συνεργασίας μεταξύ των φορέων

AVATONPRESS : Άννα Μυκωνίου: Επιθυμία μας είναι στο Κέντρο Πολιτισμού της ΠΚΜ, να δημιουργούμε γέφυρες συνεργασίας μεταξύ των φορέων

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλο το άρθρο

 

202207_0033-1-1