Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ είναι ο φορέας πολιτισμού της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σκοπός του είναι η ενίσχυση και προαγωγή της πολιτιστικής ζωής και καλλιτεχνικής παιδείας και δημιουργίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

H κυριότερη δραστηριότητα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ είναι η διοργάνωση και προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ιδρύθηκε το έτος 1996 και κατά τα χρόνια της λειτουργίας του έχει να επιδείξει σημαντική παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα, αρχικά του Νομού Θεσσαλονίκης και τώρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποιώντας εκδηλώσεις είτε με αυτοδιοργανώσεις είτε σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με Πολιτιστικούς και Κοινωνικούς Φορείς, ή με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Το ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προβάλλει την πλούσια πολιτιστική και πολιτισμική μας κληρονομιά, δημιουργεί, στηρίζει και αναδεικνύει σημαντικούς θεσμούς, στηρίζει νέους αλλά και καταξιωμένους δημιουργούς και ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών στα πολιτιστικά δρώμενα.

Το σύνθημα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ είναι «Ο Πολιτισμός μας αγκαλιάζει ΟΛΟΥΣ» και πάνω σε αυτό το σύνθημα χτίζεται η στρατηγική και οι στόχοι του.