Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες αφισοκόλλησης και διανομής flyers για το Φεστιβάλ Επταπυργίου, τις Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Όπερα για Παιδιά” για το έτος 2024» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης «Φεστιβάλ Επταπυργίου, Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Όπερα για Παιδιά» (κωδικός ΟΠΣ 6004245) η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027.

 

 

Το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Προκηρρύσει δημόσιο διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες αφισοκόλλησης και διανομής flyers για το Φεστιβάλ Επταπυργίου, τις Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Όπερα για Παιδιά” για το έτος 2024» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης «Φεστιβάλ Επταπυργίου, Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Όπερα για Παιδιά» (κωδικός ΟΠΣ 6004245) η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση

 

 

 

ΕΕ_ΕΣΠΑ_Πρόγραμμα