ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ “ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 1922” ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την υπ. Αρ. 2,22/ 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η υποβολή καλλιτεχνικών προτάσεων για την παρουσίαση έργου (μουσικό, θεατρικό, χοροθέατρο ή άλλο) ενταγμένο στη θεματική «Μικρασιατική Καταστροφή 1922» 100 χρόνια από την ημερομηνία που άλλαξε την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας» που λήγει στις 30/11/2020 λόγω Κορωνοιού COVID-19 παρατείνεται μέχρι 31/12/2020.

Tο Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
καλεί καλλιτέχνες σε κατάθεση προτάσεων για παρουσίαση έργου (μουσικό, θεατρικό, χοροθέατρο ή άλλο)
ενταγμένο στη θεματική «Μικρασιατική Καταστροφή 1922» 100 χρόνια από την ημερομηνία που άλλαξε την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας».
Τον Σεπτέμβριο του 2022 συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την πυρπόληση της Σμύρνης και τη Μικρασιατική Καταστροφή. Πάνω από 1.500.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες των προγόνων τους στην Μικρά Ασία και να έρθουν σαν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Η μετακίνηση αυτών των πληθυσμών εμπλούτισε τον ήδη πλούσιο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης με 130.000 πρόσφυγες και επέφερε βαθιές αλλαγές σε κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, και πολιτισμικά επίπεδα.
Στο πλαίσιο της εκατοστής επετείου από το γεγονός που άλλαξε τις ζωές τόσων ανθρώπων, αλλά και το χαρακτήρα και την εξέλιξη του νέου ελληνικού κράτους, το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας καλεί καλλιτέχνες σε κατάθεση προτάσεων για παρουσίαση έργου (μουσικό, θεατρικό, χοροθέατρο ή άλλο) ενταγμένο στη θεματική «Μικρασιατική Καταστροφή 1922» 100 χρόνια από την ημερομηνία που άλλαξε την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας».

KAΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Η δομή του έργου καλλιτεχνικά, ορίζεται εξολοκλήρου από τον δημιουργό και θα πρέπει να φαίνεται καθαρά στην πρόταση πχ. μέγεθος απαιτούμενου μουσικού σχήματος, αριθμός ενδεχόμενων μουσικών, αφηγητών, ηθοποιών, χορευτών και λοιπών συντελεστών (σκηνοθετών, χορογράφων, εικαστικών) σε περίπτωση που εμπλέκονται.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να παρουσιάσει ένα μόνον έργο.
Οι προτάσεις πρέπει να μπορούν να υλοποιηθούν σε έργο διάρκειας μεγαλύτερης των 55 λεπτών.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν εκδοθεί και να μην έχουν παρουσιαστεί δημόσια σε κοινό.
Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούνε στο email του Κέντρου Πολιτισμού μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. Στην συνέχεια οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κέντρου Πολιτισμού. Η Πρόταση που θα προκριθεί θα πρέπει να παραδοθεί σαν ολοκληρωμένο έργο εντός 12μηνου από την ανάθεση, με στόχο να συμπεριληφθεί στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του Φεστιβάλ Επταπυργίου για το καλοκαίρι του 2022, είτε πρόκειται για θεατρική παράσταση, χοροθέατρο, μουσική συναυλία ή οτιδήποτε άλλο.
Η καλλιτεχνική Διεύθυνση του Κέντρου Πολιτισμού θα παρακολουθεί την πορεία του έργου.
Η πρόταση πρέπει να είναι αναλυτικά παρουσιασμένη και να την συνοδεύει αναλυτικό βιογραφικό του καλλιτέχνη.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
2310 602599 | 2310421059
E-mail: kepothe@otenet.gr
kendropolitismoupkm@gmail.com
annamyko@otenet.gr