Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόεδρος & Καλλιτεχνική Διευθύντρια: Μυκωνίου Άννα
Αντιπρόεδρος: Μπέγκας Αθανάσιος
Διευθύνων Σύμβουλος: Σωκράτης Δωρής
Γραμματέας: Σερδάρης Ηφαιστίων
Μέλος: Κιουμουρτζίδου Σουλτάνα
Μέλος: Μακρίδης Πολυχρόνης
Μέλος: Κοφίνα Χρύσα
Μέλος: Αποστολίδου Χαρίκλεια
Μέλος: Τουντούρη Σοφία – Αθηνά – Αλεξάνδρα