Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόεδρος & Καλλιτεχνική Διευθύντρια: Μυκωνίου Άννα
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Φίστας
Διευθύνων Σύμβουλος: Αθανάσιος Μιχαηλίδης
Μέλος: Χρήστος Παπασωτηρίου
Μέλος: Δημήτρης Γκογκίδης
Μέλος: Ελευθερία Τέτουλα
Μέλος: Θέμιδα Βελένη
Μέλος: Μαρία Ασανιώτου
Μέλος: Λουΐζα Αυγίτα

Δ.Σ
Διοικητικό Συμβούλιο Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας