Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόεδρος & Καλλιτεχνική Διευθύντρια: Μυκωνίου Άννα
Αντιπρόεδρος: Μπέγκας Αθανάσιος
Διευθύνων Σύμβουλος: Καζαντζίδης Παντελεήμων
Γραμματέας: Σερδάρης Ηφαιστίων
Μέλος: Τουντούρη Σοφία – Αθηνά – Αλεξάνδρα
Μέλος: Κιουμουρτζίδου Σουλτάνα
Μέλος: Ναβροζίδου Γενοβέφα
Μέλος: Χρύσα Κοφίνα
Μέλος: Αρκουδογιάννης Νικόλαος