Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 858/12.04.2024 (ΑΔΑ: Ψ42ΟΡ84-ΒΣ4) ανακοίνωσης πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών αναφορικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτιστικών θεσμών “Φεστιβάλ Επταπυργίου, Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Όπερα για Παιδιά”» για το έτος 2024.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

 

 

ΕΕ_ΕΣΠΑ_Πρόγραμμα