Δ.Σ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΚΜ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Άννα Μυκωνίου, Πρόεδρος και Καλλιτεχνική Διευθύντρια


Αθανάσιος Μιχαηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος 


Δημήτρης Φίστας, Αντιπρόεδρος 


Χρήστος Παπασωτηρίου, Μέλος


Δημήτρης Γκογκίδης, Μέλος 


Ελευθερία Τέτουλα, Μέλος 


Θέμιδα Βελένη, Μέλος 


Μαρία Ασανιώτου, Μέλος 


Λουΐζα Αυγίτα, Μέλος


Δ.Σ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΚΜ