ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΒΡΑΔΙΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ “ΕΧΘΡΟΙ ΕΞ’ΑΙΜΑΤΟΣ” ΤΟΥ ΑΡΚΑ

ΒΡΑΔΙΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

“Εχθροί εξ’ αίματος” του Αρκά.

Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δελτίο Τύπου