ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ-ΕΠΑΙΝΩΝ ΤΟΥ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συμπεριλαμβάνεται: Δελτίο Τύπου του Κέντρου Πολιτισμού της Π.Κ.Μ.

7ος Πανελλήνιος Μαθητικός Ποιητικός Διαγωνισμός – Απονομή Βραβείων