ΥΛΙΚΟ “ΘΥΜΕΛΗ” 3Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ

Δελτίο Τύπου