ΥΛΙΚΟ “2ΗΜΕΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ” ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΠΕΛΛΑΣ

Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δελτίο Τύπου