Φεστιβάλ Επταπυργίου

Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Όπερα για Παιδιά

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μονοπρόσωπη Α.Ε. υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: «Φεστιβάλ Επταπυργίου, Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Όπερα για Παιδιά» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027 και στην Προτεραιότητα «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία – Παρέμβαση του ΕΤΠΑ».

Γενικά Στοιχεία Πράξης

Κωδικός ΟΠΣ: 6004245
Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2024ΕΠ00870012
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.300.000,00 €

Περιγραφή Πράξης

H Πράξη αφορά στην υποστήριξη τριών πολιτιστικών θεσμών που διοργανώνει, σε ετήσια βάση, το Κέντρο Πολιτισμού ΠΚΜ και συγκεκριμένα, το «Φεστιβάλ Επταπυργίου», τις «Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη» και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Όπερα για Παιδιά», για τα έτη 2024, 2025, 2026 και 2027.

Το Φεστιβάλ Επταπυργίου διοργανώνεται από το 2019, Ιούνιο και Ιούλιο, φιλοξενώντας ετησίως περί τις 10-15 παραστάσεις, εκ των οποίων ένας σημαντικός αριθμός είναι παραγωγές του Κέντρου Πολιτισμού ΠΚΜ. Μέσω της Πράξης θα υποστηριχθεί η διοργάνωση του 5ου, 6ου, 7ου και 8ου Φεστιβάλ Επταπυργίου.

Οι Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη είναι ένας τριήμερος πολιτιστικός θεσμός που διοργανώνεται από το 2019, τον Μάιο ή Σεπτέμβριο κάθε έτους. Μέσω της Πράξης θα υποστηριχθεί η χρονική επιμήκυνση της διοργάνωσης σε πενθήμερη και σταδιακά επταήμερη, για τα έτη 2024, 2025, 2026 και 2027. Δυνητικά θα μπορούσε να επαναλαμβάνεται αυτός ο πολιτιστικός θεσμός δυο φορές τον χρόνο Μάιο και Σεπτέμβριο.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Όπερα για Παιδιά» είναι η πιο πρόσφατη θεσμοθετημένη δράση-παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού, καθώς πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2022 σε διάφορες σκηνές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μέσω της Πράξης θα πολλαπλασιαστούν οι παρουσιάσεις του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος σε περισσότερες σκηνές της περιφέρειας.

Οι παραπάνω πολιτιστικοί θεσμοί προσελκύουν το ενδιαφέρον όχι μόνο των κατοίκων της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και των τουριστών και επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή. Το Φεστιβάλ Επταπυργίου αναμφισβήτητα αποτελεί ένα πολιτιστικό ορόσημο για τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, ενώ η διοργάνωσή του στο χώρο του Επταπυργίου, ένα σημαντικό τοπόσημο και ιδιαίτερο σημείο ενδιαφέροντος τουριστικά για τη Θεσσαλονίκη.

Αντίστοιχα, οι Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη – μπροστά σε αυτό το κτίριο με τον μουσειακό και μνημειακό χαρακτήρα – λειτουργούν σαν ένας πυρήνας πολιτισμού μέσα στον αστικό ιστό της πόλης.

Τέλος, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Όπερα για παιδιά» στοχεύει στην γνωριμία των νέων αλλά και των μεγαλύτερων με τον κόσμο της μουσικής. Πριν από κάθε παράσταση μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο δεκάλεπτο παιδαγωγικό δρώμενο, θα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της μουσικής και της όπερας, καθώς και η δημιουργική διαδικασία της σύνθεσης ενός νέου μουσικού έργου.

Μέσω της Πράξης, οι τρεις πολιτιστικοί θεσμοί θα υποστηριχθούν στο σύνολό τους, εξαιρουμένων των τμημάτων τους εκείνων που χρηματοδοτούνται από ίδιους ή άλλους πόρους.

Η Πράξη αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά και στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ευρύτερα. Παράλληλα, καθώς το Κέντρο Πολιτισμού διαχρονικά υποστηρίζει την απασχόληση και ανάδειξη καλλιτεχνών που ζουν και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της Περιφέρειας, η υποστήριξη που θα λάβει μέσω της Πράξης θα συμβάλλει περαιτέρω στην ενίσχυση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας και απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και στη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας. Ενώ τέλος, η Πράξη αναμένεται να συμβάλλει στη μεγαλύτερη επικοινωνιακή απήχηση των πολιτιστικών γεγονότων και την αύξηση των συμμετεχόντων, κατοίκων της Περιφέρειας αλλά και επισκεπτών, ενισχύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο και την τουριστική επισκεψιμότητα, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και περιφέρειας, κατά την περίοδο των διοργανώσεων.

Η Πράξη περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν στην απασχόληση καλλιτεχνών και έκτακτου τεχνικού προσωπικού, την οργάνωση και παραγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, την ενοικίαση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού όπως εξέδρες, καθίσματα, καμαρίνια, την προβολή και διαφήμιση, το σχεδιασμό και την παραγωγή έντυπου και ψηφιακού προωθητικού υλικού, βιντεοσκοπήσεις και παραγωγή βίντεο, ενοικίαση μουσικού υλικού, καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ.

ΕΕ_ΕΣΠΑ_Πρόγραμμα