Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ. Η ΤΕΧΝΗ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ”

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ 2017 ΏΡΑ:16:30

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ. Η ΤΕΧΝΗ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ » – ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.


Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας