2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016

Ημέρα

21/07/2016 - 08/11/2016

Ώρα

00:00 - 23:00

Τοποθεσία

Διάφορα

Διοργανωτής

Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
+30 2310 602599
kepothe@otenet.gr
https://www.kepo.gr/