Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών αναφορικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτιστικών θεσμών “Φεστιβάλ Επταπυργίου, Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Όπερα για Παιδιά”» για το έτος 2024

 

 

Το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, έντεκα (11) ατόμων (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και της Υποπαραγράφου Γ2. άρθρα 37 επ. του ν. 4765/2021,ΦΕΚ Α’6 και τις διατάξεις του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει) για την κάλυψη παροδικών αναγκών αναφορικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτιστικών θεσμών “Φεστιβάλ Επταπυργίου, Βραδιές Πολιτισμού στη Βίλα Αλλατίνη και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Όπερα για Παιδιά”» για το έτος 2024 και ειδικότερα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παράρτημα 1-Αίτηση

Παράρτημα 2-Υπ.Δήλωση

 

 

logo espa small