ΥΛΙΚΟ ΒΡΑΔΙΑ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ

Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα / Φωτογραφίες/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Καλλιτεχνική Επιτροπή Στήριξης Βραδιάς Τιμής/ Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ/ Δελτίο Τύπου μετά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης πατήστε εδώ

Δελτίο Τύπου
Καλλιτεχνική Επιτροπή Στήριξης
Δελτίο Τύπου Μετά