ΥΛΙΚΟ “ΕΝΑ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΤΗΣ ΗΠΑ” – ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συμπεριλαμβάνεται: Φωτογραφικό Υλικό / Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δελτίο Τύπου