ΥΛΙΚΟ ΜΠΑΡΟΚ ΟΠΕΡΑ “ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ” ΤΟΥ HENRY PURCELL

Συμπεριλαμβάνεται:Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία/ Δελτίο Τύπου Βράβευση για Μανωλεδάκη Ιωάννα / Βιογραφικό Ιωάννας Μανωλεδάκη/ Δελτίο Τύπου για τις πρωινές παραστάσεις για τα σχολεία

Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία
Δελτίο Τύπου Βράβευση για Μανωλεδάκη Ιωάννα
Βιογραφικό Ιωάννας Μανωλεδάκη
Δελτίο Τύπου για τις πρωινές παραστάσεις για τα σχολεία