ΥΛΙΚΟ “ΟΛΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑ!” ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ

Δελτίο Τύπου