ΥΛΙΚΟ “H ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Κ.Τ” ΤΟΥ ΦΡΗΝΤΡΙΧ ΝΤΥΡΕΝΜΑΤ

Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δελτίο Τύπου