ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ ΣΤΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ

Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ. Τύπου Απόηχος Λαζαρίδης – Καραμπέτη στο Επταπύργιο.

Δελτίο Τύπου
Δελτίο Τύπου Απόηχος Λαζαρίδης – Καραμπέτη στο Επταπύργιο